Företagets allmänna affärs- och försäljningsvillkor FMG Förderelemente Mecklenburg GmbH

§ 1. allmän

(1) Följande villkor för försäljning och leverans gäller uteslutande för alla leveranser och andra tjänster; de gäller endast om köparen är en företagare (14 § BGB), en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild offentligrättslig fond. 

(2) Avvikande, motstridiga eller kompletterande allmänna villkor för köparen blir endast en del av kontraktet om och i den utsträckning som säljaren uttryckligen har godkänt deras giltighet. Detta krav på samtycke gäller i alla fall, till exempel även om säljaren gör leveransen till köparen utan förbehåll med kännedom om hans allmänna villkor. 

(3) Individuella avtal som ingås med köparen från fall till fall (inklusive sidavtal, tillägg och ändringar) har alltid företräde framför dessa allmänna villkor. 

(4) Hänvisningar till giltigheten av lagstadgade bestämmelser används endast för förtydligande. Även utan ett sådant klargörande gäller dessa om de inte ändras eller uttryckligen utesluts i dessa villkor.