Integritetspolicy

1. Sekretess i ett ögonkast

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är all information som personligen identifierar dig. Detaljerad information om dataskydd finns i vår sekretesspolicy.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Anmärkning om det ansvariga organet" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Dina uppgifter kommer att samlas in å ena sidan genom att berätta detta. Detta kan vara z. Du kan till exempel hantera data som du anger i en kontaktformulär.

Övrig data registreras automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen av våra IT -system. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvy). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling,
du kan återkalla detta samtycke när som helst för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.
Du har också rätt att klaga hos den behöriga tillsynsmyndigheten.
Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.
Du hittar detaljerad information om dessa analysprogram i följande dataskyddsdeklaration.

3. Allmän information och obligatorisk information

integritet

Operatörerna av dessa platser tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadda dataskydd och denna integritetspolicy.
När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in.
Personuppgifter är uppgifter som du kan identifiera personligen med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Det förklarar också hur och för vilket syfte detta görs.
Observera att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från tredje parts tillgång är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

FMG Förderelemente Mecklenburg GmbH

Waldweg 6, D-18230 Koerchow
Tyskland

Tel: + 49 38294 703 0
E-post: info@fmg-rolle.de

Ansvarig organ är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

lagringstid

Om inte en specifik lagringsperiod anges i denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatt eller kommersiella lagringsperioder); i det senare fallet sker raderingen efter att dessa skäl inte längre gäller.

Information om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vår webbplats innehåller verktyg från företag baserade i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att ingen dataskyddsnivå som är jämförbar med den i EU kan garanteras i dessa länder.
Till exempel är amerikanska företag skyldiga att överlämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. hemliga tjänster) behandlar, utvärderar och lagrar dina data permanent på amerikanska servrar för övervakning. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i den databehandling som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot
Direktpost (artikel 21 i GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAR PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER GDPR, DU HAR RÄTTEN NÅGON TID ATT ARBETA FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONLIGA UPPGIFTER AV SKÄL FÖR DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DENNA BESTÄMMELSER. DEN RELEVANTA RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR SOM BEHANDLING KRÄVS, KAN HÄNVISAS I DENNA PRIVATPOLICY. OM DU MOTSTÄLLER KOMMER VI INTE LÄNGRE BEHANDLING AV DINA PÅVERKADE PERSONUPPGIFTER OM INTE VI KAN GÖRA TULLIGA SKÄL FÖR ATT BEHANDLA ATT FÖRHÅLLER, UTFÖRER ELLER UTFÖRER DITT RÄNTSAKT, FÖLJER RÄTTEN MOTSTÄLLNINGEN. 21. BNP.

OM DINA PERSONLIGA DATA BEHANDLAS FÖR DIREKT ANNONSERING, HAR DU RÄTTEN ATT ALLTID GÖRA OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR SÄNDNING AV SÅDAN ANNONSERING
FÖRA IN; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING TILL UTBYTTET I ANSLUTNING MED SÅDAN DIREKT ANNONSERING. OM DU MOTSTÄLLER ANVÄNDS DINA PERSONDATA INTE LÄNGRE FÖR SYFTE AV DIREKT ANNONSERING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO till den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des Mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht bestht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering för säkerhetsändamål och för att skydda överföring av känsligt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. En krypterad anslutning indikeras av webbläsarens adressfält som ändras från "http: //" till "https: //" och låsikonen i din webbläsarfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, avbokning och rättelse

Inom ramen för tillämpliga lagar har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om det behövs, rätt att korrigera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Du kan när som helst kontakta oss för detta ändamål. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer är inte tillägnad personer som är dömda. Daten bestreiten, finns i den här regeln. Für die Dauer der Prüfung von Sie das Recht, Die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.
  • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Intressen ibland, har du rättighet, som är ensamförenade av Verarbeitung Ihrer personsbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Personen oder Gründen eines wichtigen öffentlichen Intressen der Europäischen Union eller eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Motstånd mot reklam e-post

Användningen av publiceras under avtryck skyldighet att skicka oönskad reklam och informationsmaterial härmed avvisas. Operatörerna av platserna uttryckligen rättsliga åtgärder i händelse av oönskad reklam information, såsom spam e-post.

Cookieinställningar

Öppna cookie -inställningar