Buffert- och stödringrullar fmg-sketch-green-1

Vad är skillnaden mellan buffert- och reservringrullar?

21.11.2022

FMG buffert- och stödringrullarna kännetecknas av optimala egenskaper för ditt bandsystem inom bulkgodssektorn. Med dem är transporten av granulära eller pulverformiga ämnen enkel och ditt transportband rengörs samtidigt. Det bör noteras att båda produktvarianterna har olika syften, beroende på valet av valssammansättning med buffert och stödringar samt säkerhetselement.

Buffert- och stödringar kan monteras som tilläggskomponenter på valfri rulle i FMG-sortimentet för att kunna möta olika utmaningar inom bulkgodssektorn. De skiljer sig mycket åt i deras avsedda användning.

Buffertringrullar är idealiska för att skydda ditt transportsystem från skador orsakade av fallande granulärt material som cement eller grus. De mjuka elementen dämpar effektivt materialet och skyddar därmed livslängden på ditt system. De används ofta vid materialladdningsställena, eftersom det är där transportbandet utsätts för de största krafterna på grund av fallande material. Transportrullarna fylls ofta över hela rullbredden, men förutom standardvarianter erbjuder vi även individuella lösningar för dina behov.

Användningen av stödringrullar stöder å andra sidan transportbandets retur. De rinner av överflödig avlagring och har en rengörande effekt som skyddar ditt transportörsystem på lång sikt. Vidare förhindras slitage på själva välten och de därmed sammanhängande kostnaderna reduceras.

Våra buffert- och stödringrullar finns i en mängd olika utföranden och säkerställer därmed ett flexibelt, individuellt och enkelt arbetssätt. Standardvarianter av buffertringsrullarna
skiljer sig i antal monterade buffertelement, beroende på lasten och vikten av ditt transporterade material samt säkringen av enskilda länkar mot att glida i sidled. Spänn- och svetsringar kan användas för att säkerställa stabilisering från utsidan. Beroende på ditt transportsystems individuella karaktär erbjuder vi dig även osäkrade element. Stödringrullar däremot finns i olika utföranden med stödringar av form A och B samt buffertringar inskjutna däremellan. Vid behov kan ytterligare skydd läggas till mellan stödringarna i form av distanshylsor.

De två produktvarianterna skiljer sig inte i kvalitet. Henne FMG Förderelemente Mecklenburg GmbH från Körchow använder högkvalitativa gummielement med en hårdhet på 70° Shore i produktionen. Stödringar kan också tillverkas av en slitstark men dyrare polyuretan med en hårdhet på 85° Shore, beroende på deras avsedda användning. Vi är glada över att kunna erbjuda dig skräddarsydda lösningar så att du kan få bästa möjliga nytta av vår FMG buffert och stödringrullar för ditt transportsystem.

Behöver du standardvarianter eller buffert- och stödringrullar individuellt anpassade för ditt transportörsystem? Vi ger dig gärna råd om hela produktportföljen och svarar på ytterligare frågor du kan ha.

Nyheter

TOP utbildningsföretag 2023

Oro över unga talanger och brist på kvalificerad arbetskraft är ett problem överallt, även på FMG Förderelemente Mecklenburg GmbH. För att motverka detta satsar vi konsekvent på utbildning.

Läs mer>

Hur påverkar en större diameter på drivtrumman transporthastigheten?

Olika trumdiametrar gör att transporthastigheten bättre kan anpassas till systemets behov. På grund av drivtrummans fysiska lagar överförs en förändring i trumdiametern direkt till transporthastigheten. En snabbare rotation av trumman resulterar således i en högre hastighet på transportbandet. En större diameter ger ytterligare stöd för dessa effekter. Ökningen av…

Läs mer>

Hur kan en trumma lindas över?

Driv- och bakremskivor är väsentliga komponenter i ett transportörsystem och måste säkerställa hög prestanda och effektivitet. Men med tiden, på grund av slitage eller annan påverkan, kan problem som deformation eller ojämnheter i trummans koncentricitet uppstå. Detta kan resultera i minskad prestanda och till och med skador på transportören. Därför en…

Läs mer>

Hur kan driv- och bakremskivor beläggas och varför finns det släta och grova ytbeläggningar?

Driv- och bakremskivor är viktiga komponenter i ett transportörsystem som ger ett betydande bidrag till systemets prestanda och effektivitet. För att säkerställa att det transporterade godset plockas upp och transporteras på bästa möjliga sätt spelar trummornas ytbeläggning en avgörande roll. Liksom de flesta löphjul kan driv- och bakremskivor målas, galvaniseras eller beläggas med gummiplåt eller Baytec. ...

Läs mer>