wiki

I vår lilla ordlista hittar du korta förklaringar av de viktigaste termerna för att förmedla element och vår bransch. Om du saknar några villkor där, vänligen kontakta oss.

Bulk gods transportör rulle skiss
fmg-catalog-mockup-v2

Teknisk produktkatalog

FMG erbjuder dig ett omfattande sortiment av produkter för transportrullar i bulk- och styckegodsområdet. I denna katalog har vi sammanställt ett urval av våra produkter inklusive konfigurationsalternativ och tekniska skisser med dimensioner som är viktiga för dig.